Nieuwsflits RESOC Midden-West-Vlaanderen 27 februari 2018
 
 
SOCIO-ECONOMISCH STREEKNIEUWS KALENDER

SOCIO-ECONOMISCH STREEKNIEUWS
TechnoTielt klokt af op ruim 1.500 'TechnoTieltenaren'!
​​
Van donderdag 8 februari t.e.m. zaterdag 10 februari 2018 vond in de Europahal van Tielt voor de derde keer TechnoTielt plaats. Maar liefst veertig partners, waaronder RESOC Midden-West-Vlaanderen, sloegen de handen in elkaar en lieten het publiek op een unieke manier kennismaken met regionale bedrijven uit de kunststof- en textielsector. 

Op donderdag en vrijdag belééfden maar liefst 1.000 leerlingen kunststof en textiel via actieve demo’s, workshops en een interactieve kunststof- en textielshow. Naast het educatieve gedeelte stelden de deelnemende kunststof-, textielbedrijven en uitzendkantoren hun vacatures voor aan een zeventigtal geïnteresseerde werkzoekenden tijdens de jobmarkt. Op zaterdag 10 februari kreeg het ruime publiek de kans om ondergedompeld te worden in dé wereld van kunststoffen en synthetische materialen.

De job- en opleidingsbeurs TechnoTielt brengt werkzoekenden, werknemers, leerlingen en  studenten met ambitie samen die dromen van bedrijven met een toekomst!

Herbeleef TechnoTielt via de fotoreportage.


Samengevat bereikte Technotielt
  • 723 leerlingen uit het lager onderwijs en 328 leerlingen uit de 3de graad secundair onderwijs.
  • 70 werkzoekenden en 388 bezoekers voor de publieksbeurs.
  • Dit alles was mogelijk door de inzet van 40 partnerorganisaties waaronder 23 standhouders.

Alfa naar verpakking leidt 12 anderstalige werkzoekenden op tot verpakkingsmedewerker

Van 3 oktober 2017 tot 2 februari 2018 liep het opleidingsproject 'Alfa naar verpakking' in het Huis van de Voeding in Roeselare. De bedoeling van het project is om laaggeletterde, anderstalige werkzoekenden op te leiden tot verpakkingsmedewerker. 
Deze doelgroep volgt een lang en intensief traject Nederlands, maar door de vernieuwde aanpak 'integratie door werk', kunnen we inzetten op specifieke trajecten op maat waardoor we mensen sneller kunnen activeren en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Op vrijdag 16 februari kregen de 12 cursisten hun attest tijdens een officiële proclamatie!
 
Tijdens de eerste 12 weken volgden de cursisten in de voormiddag een opleiding Nederlands Tweede Taal (NT2) bij het Centrum voor Basiseducatie terwijl ze in de namiddag een taalbad kregen specifiek gericht op het verwerven van een goede basiskennis Nederlands met het oog op een job als verpakkingsmedewerker in de voedingsindustrie. Daarna kregen ze gedurende drie halve dagen een opleiding HACCP door Alimento en een drie weken durende vakopleiding verpakkingsmedewerker voeding door een VDAB-instructeur met extra ondersteuning Nederlands op de opleidingsvloer. Tijdens het project konden de cursisten ook reeds van de praktijk proeven tijdens een viertal bedrijfsbezoeken en tijdens een stage.
Eén cursist is ondertussen aan het werk. Voor de andere cursisten volgt er vanaf 19 februari tot eind mei 2018 een nazorgtraject waarbij ze sollicitatietraining krijgen en met ondersteuning van Kopa aan jobhunting kunnen doen.


Voor dit project sloegen verschillende partners de handen in elkaar: VDAB, RESOC Midden-West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen, Centrum voor Basiseducatie, Alimento, Kopa, De Lochting, de stad Roeselare, de stad Izegem en de gemeente Ingelmunster.
 
Raadpleeg gratis economische data per gemeente via de website ‘Provincies in cijfers’!

De gemeentelijke economische steekkaarten, die de POM West-Vlaanderen al meer dan tien jaar aanbiedt aan de West-Vlaamse gemeentebesturen, zijn nu voor het eerst voor iedereen raadpleegbaar.
Het gaat onder andere over gegevens binnen de verschillende economische sectoren op vlak van tewerkstelling, aantal ondernemingen, oprichtingen en stopzettingen enz.

Samen met de andere Vlaamse provincies ontwikkelde de Provincie West-Vlaanderen in 2017 de website www.provincies.incijfers.be. De tool laat toe om op een gebruiksvriendelijke manier allerlei data te ontsluiten en voor te stellen in tabellen, kaarten, grafieken en presentaties.

De gebruiker kan gegevens opvragen over verschillende thema’s zoals demografie, wonen, zorgaanbod, onderwijs, jongeren, personen met een handicap, ... 
Deze data kunnen geraadpleegd worden over verschillende jaren (tot 1990) én verschillende gebiedsniveaus (gemeente, deelgemeente, provincie, streek, ...).

Meer info vind je terug op de website: Provincies in cijfers

 

KALENDER
Neem deel aan de bizLocator Contactdag, 6 maart 2018, Brugge

De Vlaamse overheid, de lokale besturen en de vastgoedsector bundelen met bizLocator (www.bizlocator.be) de krachten om de juiste onderneming op de juiste plaats te krijgen. Beschikbare panden en percelen worden op één plaats gecentraliseerd: de website van uw stad of gemeente. Dat is duidelijk voor de ondernemer maar ook voor de lokale besturen heeft het voordelen: de dienstverlening aan ondernemers verloopt efficiënter, u krijgt een beter zicht op de vraag en het aanbod op de lokale vastgoedmarkt, …
Tijdens de bizLocator Contactdagen in maart 2018 wensen projectpartners Agentschap Innoveren en Ondernemen, CIB Vlaanderen en ORIS nv lokale besturen zo goed mogelijk te informeren. In een persoonlijk gesprek wordt bizLocator voorgesteld op maat van uw bestuur.

Schrijf je in voor de bizLocator Contactdag op 6 maart in Brugge. 

Laatste indieningsdatum voor microprojecten Interreg France-Wallonië-Vlaanderen: 27 april 2018

Vanaf 1 maart 2018 zal officieel de derde microprojectenoproep gelanceerd worden. Zo krijgt u de kans om een microproject in te dienen m.b.t. het Interreg V-programma France-Wallonië-Vlaanderen. Microprojecten kunnen enkel ingediend worden in het kader van de prioriteiten 3 (Bescherming & valorisatie van het milieu) en 4 (Cohesie en gemeenschappelijke identiteit).

Dankzij de microprojecten krijgen projectpartners die minder vertrouwd zijn met de Europese subsidies, de mogelijkheid om op een eenvoudige en doeltreffende manier mee te werken aan grensoverschrijdende samenwerking.

Indieningsdatum is vrijdagmiddag 27 april 2018 om 12u.  

Elke Vlaamse structuur met rechtspersoonlijkheid die, hetzij projectleider, hetzij projectpartner wil zijn binnen een microproject kan een grensoverschrijdend partnerschap aangaan en genieten van 100% financiering door Europa. 
Elk microproject kan tot 30.000 euro EFRO-steun ontvangen. 

Meer info is terug te vinden via de website van interreg.

 

RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
T 051 27 55 56
E resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be

Deze nieuwsbrief wordt u toegestuurd omdat u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrieven.