Nieuwsbrief RESOC Midden-West-Vlaanderen: 19 april 2018
 
​​SOCIO-ECONOMISCH STREEKNIEUWS KALENDER SOCIALE MEDIA
SOCIO-ECONOMISCH STREEKNIEUWS
Foto van de regionale arbeidsmarkt in Midden-West-Vlaanderen: MAART 2018

VacaturesAANTAL VACATURES

Over de periode april 2017 tot maart 2018 werden in Midden-West-Vlaanderen 13.276 vacatures aangemeld bij VDAB. Dit is een stijging van 35,3% t.a.v. maart 2017. Voor dezelfde periode kent de provincie West-Vlaanderen een stijging van 16,8% en Vlaanderen een stijging van 11,9%.

OPENSTAANDE VACATURES

In maart 2018 waren er 806 vacatures voor laaggeschoolden (34,7%).
Het aantal openstaande vacatures voor middengeschoolde profielen was 976 (42%). 
Voor hooggeschoolde profielen waren er 541 openstaande vacatures beschikbaar (23,3%).Werkzoekenden
NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN (NWWZ) 

Midwest telde 4.776 werkzoekenden in maart 2018. Dit is een daling van 6% t.o.v. maart 2017. Toen waren er nog 5.083 werkzoekenden. 
WERKLOOSHEIDSGRAAD

De werkloosheidsgraad in de regio Midden-West-Vlaanderen bedraagt 4,0% (4.776 NWWZ) met uitschieters naar beneden tot 2,3% (bv. Hooglede – 116 NWWZ), wat lager is dan de normale frictiewerkloosheid.


OVERZICHT NWWZ BEHORENDE TOT EEN SPECIFIEKE DOELGROEP
 • Het percentage jeugdwerkloosheid (<25 jaar) bedraagt 21,1% of 1.007 NWWZ van het totaal aantal NWWZ. 
 • Het aandeel werkzoekenden gelijk of ouder dan 50 jaar bedraagt 27,6% of 1.320 NWWZ. 
 • Het aantal laaggeschoolden bedraagt 2.535 (53,1%) van het totaal aantal NWWZ in Midden-West-Vlaanderen. 
 • Midwest telt 2.068 langdurig werkzoekenden (>=1 jaar). Dit is 43,3% van het totaal aantal NWWZ.
 • 22% van het totaal aantal NWWZ is van allochtone afkomst. Dit komt neer op 1.053 personen. 
 • Er zijn 1.039 NWWZ met een arbeidshandicap (pmAH) in de regio Midden-West-Vlaanderen. Het percentage pmAH bedraagt 21,8% van het totaal aantal NWWZ.
De werkzoekendenpopulatie bestaat voor 86,3% uit kansengroepen. Dit is een daling van 227 NWWZ in een specifieke doelgroep of 5,2% t.o.v. maart 2017. In absolute cijfers betekent dit 4.123 NWWZ in een specifieke doelgroep op een totaal van 4.776 NWWZ. 

Bron: www.arvastat.be
18.000 mensen actief in het agrobusinesscomplex in West-Vlaanderen

​In een omvangrijk rapport hebben de vijf Vlaamse provincies het volledige agrobusinesscomplex (ABC) in kaart gebracht. In totaal ging het in 2015 om 34.112 bedrijven, waarvan 70 procent land- en tuinbouwbedrijven. 

RESOC Midden-West-Vlaanderen doorploegde de studie en zet een aantal opvallende cijfers op een rijtje waaruit blijkt dat het agrobusinesscomplex het sterkst staat in West-Vlaanderen.

De ABC-studie schetst de impact van landbouw op de tewerkstelling, het aantal bedrijven, de omzet,… en dit omvat de agrarische toelevering en de agrarische tussenhandel, de landbouwsector (akker- en tuinbouw en veeteelt), de verzamelende handel, de voedingsindustrie en de groothandel.

ABC-bedrijven in West-Vlaanderen
 • Vlaanderen telt 34.112 ABC-bedrijven, waarvan er zich 11.296 in West-Vlaanderen bevinden. 
 • West-Vlaanderen telt 8.322 landbouwbedrijven. Dit is 34% van het totaal aantal landbouwbedrijven in Vlaanderen. De grootste sectoren zijn de gemengde bedrijven (25%) en de bedrijven gespecialiseerd in hokdieren (22%).
 • Daarnaast telt West-Vlaanderen ook nog 2.964 bedrijven in de industriële sector, goed voor 29% van het totaal aantal industriële ABC-bedrijven in Vlaanderen. De grootste sectoren zijn daar de vervaardiging van voedingsmiddelen (41%) en de groothandel (31%).
Tewerkstelling binnen de ABC-bedrijven in West-Vlaanderen
 • De landbouwsector telt in West-Vlaanderen 2.482 loontrekkenden en 16.209 zelfstandigen. In totaal goed voor 18.691 mensen, bijna 30% van het aantal mensen dat in Vlaanderen actief is binnen de landbouwsector.
 • De industriële sectoren stellen 18.613 loontrekkenden en 535 zelfstandigen te werk, 46% van het Vlaamse aandeel. Opvallend is dat het grootste deel van hen tewerkgesteld is in de textielsector: 9.940 loontrekkenden en 379 zelfstandigen. 
Het economisch belang van de ABC-bedrijven in West-Vlaanderen
 • Binnen de landbouwsector noteerden we in 2016 een omzet van 5,3 miljard euro voor gans Vlaanderen. West-Vlaanderen alleen nam al 2 miljard euro voor zijn rekening. Het grootste aandeel van de West-Vlaamse omzet, ongeveer 800 miljoen euro, werd gegenereerd door de sector van de hokdieren.
 • De omzet in de industriële sectoren was op Vlaams niveau goed voor ruim 52,5 miljard euro. Daarvan nam West-Vlaanderen 15,2 miljard euro voor zijn rekening. Meer dan de helft daarvan (8,5 miljard euro) stond op conto van de sector vervaardiging van voedingsmiddelen.
 • En zowat 40% van de totale investeringen in Vlaanderen, of ruim 500 miljoen euro, werd in 2016 geïnvesteerd in West-Vlaamse bedrijven.
Bron: Agrobusinesscomplex - een analyse van het ABC in de 5 Vlaamse provincies
 
Hoe evolueert de bevolking in de regio MWVL de komende jaren? 
 
Statistiek Vlaanderen (voorheen: Studiedienst Vlaamse Regering) pakt om de drie jaar uit met de gemeentelijke bevolkingsvooruitzichten. Die gaan dit keer tot 2035, al zijn de gegevens tot 2027 het meest betrouwbaar.

Ongeveer alle Vlaamse gemeenten zien de komende tien jaar hun inwonersaantal stijgen, maar de bevolking op beroepsactieve leeftijd neemt op de meeste plaatsen af. 

Wat zijn de bevolkingsvooruitzichten voor de regio Midden-West-Vlaanderen? Neemt het aantal jongeren toe? Stijgt het aandeel ouderen? Hoe evolueert het aantal private huishoudens?  RESOC MWVL zocht het voor je uit en licht beknopt de regionale tendensen toe:  
 • De bevolking zal de komende 17 jaar blijven toenemen in zowel de regio MWVL (+7,2%), de provincie West-Vlaanderen (+5,4%), als in het Vlaamse Gewest (+7,3%). 
 • Evolutie van de verschillende leeftijdscategorieën:
  • Het aandeel inwoners jonger dan 20 jaar zal stabiel blijven. 
  • De vergrijzing zal verder toenemen. De vergrijzing in de regio Midden-West-Vlaanderen zal stijgen met 5%. In de provincie West-Vlaanderen (+5,9%) en in het Vlaams Gewest (+5,7%) zal de stijging van de vergrijzing iets hoger liggen. 
  • Voor zowel de regio MWVL (-5%), de provincie WVL (-8%) als Vlaanderen (-8%) wordt verwacht dat het aandeel van de actieve bevolking zal afnemen. 
 • Evolutie van het aantal huishoudens:
  ​Het totaal aantal private huishoudens voor de periode 2017-2035 zal het sterkst toenemen in de regio MWVL (+10%) en Vlaanderen (+9,7%). Voor de provincie West-Vlaanderen wordt verwacht dat het aantal huishoudens zal toenemen met 7,9%.
  • De regio MWVL zal met 15,9% de sterkste groei kennen voor wat betreft alleenwonenden voor de periode 2017-2035. Het Vlaams Gewest (+14,6%) en de provincie (+13%) zullen deze stijgende tendens volgen.
  • Uit de prognoses blijkt dat het aandeel alleenwonenden ouder dan 65 jaar jaarlijks zal blijven toenemen in MWVL. De verwachte toenames voor zowel MWVL (+32,4%), de provincie (+32,7%) als Vlaanderen (+37,8%) zijn onder meer het gevolg van de verder stijgende levensverwachting. 
Consulteer hier de prognoses voor de Regio Midden-West-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest voor de periodes 2017, 2018, 2027 en 2035.

Meer info vind je terug op de website: Statistiek Vlaanderen.
 
KALENDER
Ontbijtsessie onderwijs - arbeidsmarkt, 23 april 2018, Torhout
 
 

Is de technieker van vandaag nog deze van morgen? Voldoen de beschikbare opleidingen en zijn de leerplannen van vandaag afgestemd op de noden van de ondernemer van morgen? 
Bereidt het huidige onderwijssysteem de werknemer / werkgever van morgen voldoende voor? 
Worden jongeren met een vreemde origine vandaag voldoende opgevangen en begeleid zodat ze zich geïntegreerd voelen op school en op de werkvloer?


Met andere woorden: hoe kan de brug tussen onderwijs en ondernemen steviger worden?

UNIZO Onderwijs & Ondernemen en RESOC Midden-West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om tijdens 4 ontbijtsessies samen met leerlingen, leerkrachten, scholendirectie, ondernemers en lokale overheid zich te buigen over deze topics. 

Tijdens de vierde ontbijtsessie: ‘Het onderwijs van morgen: uitdagingen en bezorgdheden?!’  in Torhout op maandag 23 april worden alle output en bezorgdheden van de verschillende stakeholders van de voorbije sessies gebundeld en teruggekoppeld aan minister Crevits om tevens haar input hierop te kennen. 

Maandag 23 april 2018
Publiprint Van Hollebeke – Roeselaaseweg 30 A, 8820 Torhout
8u00 > 10u00 gevolgd door een bedrijfsvoorstelling


Schrijf je hier in. 

 
Rekruteren over de Frans-Belgische grens & grensoverschrijdende stages, 24 april, Kortrijk

Vind je moeilijk nieuwe medewerkers?
Staat uw onderneming open voor grensarbeid en/of heeft u stageplaatsen ter beschikking?
Zoekt jouw school stageplaatsen in het buitenland?


Neem op 24 april deel aan de infosessie over grensarbeid waarin we vertellen hoe je laatstejaarsstudenten en stagiairs voorbereidt op een stage of baan over de grens.

Dit informatie- en netwerkmoment is bedoeld voor werkgevers en hogescholen/universiteiten die meer informatie willen over grensoverschrijdend rekruteren met Frankrijk en grensoverschrijdende stages.

Dit is hét moment om kennis te maken met ondernemingen die de stap reeds zetten en werknemers van over de Frans-Belgische grens aangeworven hebben. Ook scholen met studenten die op het einde van hun studies aan de andere kant van de grens stage lopen of een opleiding volgen, zullen aanwezig zijn.

Drie panels getuigen over de situatie op het terrein: grensoverschrijdende tewerkstelling (VDAB & Le Forem), grensoverschrijdend alternerend leren (Agentschap Eurometropool) en grensoverschrijdende excellente stages (Voka).

Programma:
 • 18u30: Verwelkoming door Vincent Van Quickenborne, voorzitter van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en burgemeester van Kortrijk: context en troeven van een arbeidsmarkt zonder grenzen.
 • 18u45: Drie panels getuigen over de situatie op het terrein: grensoverschrijdende tewerkstelling, grensoverschrijdend alternerend leren en grensoverschrijdende excellente stages.
 • 20u00 – 21u00: Netwerkreceptie: bespreek je ideeën, projecten en behoefte aan stagiairs met anderen.
Schrijf je hier in. 
 
SOCIALE MEDIA
De regio Midden-West-Vlaanderen: een economisch palet van (s)maken!

RESOC Midden-West-Vlaanderen post dagelijks interessante socio-economische weetjes en streeknieuws. Like onze RESOC-Facebookpagina en kom meer te weten over de bedrijvigheid in Midden-West-Vlaanderen.

 
RESOC MWVL vindt het leuk als jij ons leuk vindt!
 
RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
T 051 27 55 56
E resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be

Deze nieuwsbrief wordt u toegestuurd omdat u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrieven.