Nieuwsbrief RESOC Midden-West-Vlaanderen: 20 december 2017
 

In deze nieuwsbrief:

SOCIO-ECONOMISCH STREEKNIEUWS
ONDERWIJSOPROEPEN IN DE KIJKER
Open projectoproep: Sociale Cohesie in de Bedrijfsomgeving
 
RESOC Midden-West-Vlaanderen wil ertoe bijdragen dat de lokale besturen, de bedrijven en de inwoners uit de regio elkaar beter leren kennen en lanceerde daartoe een open projectoproep: Lokale besturen werken samen met minstens één bedrijf een initiatief uit dat de versterking van sociale cohesie beoogt tussen het lokaal bestuur en het bedrijf (of de bedrijven) én de verbondenheid met de inwoners van de gemeente en/of regio (direct of indirect) bevordert.
 
RESOC Midden-West-Vlaanderen stelt 15.000 euro ter beschikking en wenst hiermee minstens 10 verschillende initiatieven rond ‘sociale cohesie in de bedrijfsomgeving’ in de regio te ondersteunen.
 
Enkele inspirerende voorbeelden van mogelijke initiatieven:
 • Organisatie van een ‘open-bedrijven’/familiedag voor de inwoners van een wijk, georganiseerd in samenwerking met één of meerdere bedrijven uit een ambachtelijke zone of een bedrijventerrein.
 • Verfraaiing van publieke ruimtes (bv. plaatsing van rustbanken), in de nabijheid van een ambachtelijke zone of een bedrijventerrein.
 • Organisatie van een sporttoernooi met vertegenwoordigers van de lokale overheid, het bedrijfsleven en inwoners.
Deadline: 31 december 2017

Klik hier om de oproepfiche en het kandidaatsdossier te downloaden.

 
bizLocator lanceert nieuwsbrief voor lokale besturen
 
BizLocator (www.bizlocator.be) wil verder uitgroeien tot dé online marktplaats voor bedrijfsvastgoed. Via een eenvoudige integratie van bizLocator op de gemeentelijke website is het mogelijk om (startende) ondernemers en (potentiële) investeerders die op zoek zijn naar een geschikte bedrijfslocatie in uw gemeente te ondersteunen.

Het platform bizLocator wil alle beschikbare bedrijfspanden centraliseren. Om gemeentebesturen en intercommunales beter op de hoogte te houden van de voortgang in het project, lanceerde bizLocator eind november een nieuwsbrief.

Inschrijven op deze nieuwsbrief kan via info@bizlocator.be

BizLocator is een publiek-privaat initiatief, ontstaan vanuit een impulsfinanciering van het Agentschap Innoveren & Ondernemen met ORIS, CIB Vlaanderen en de Vlaamse ICT Organisatie als partners.

 
RSL for WORK leidt 36 nieuwkomers toe naar de arbeidsmarkt

In het afgelopen jaar werden via het ESF-project RSL for Work 36 kwetsbare nieuwkomers, die een inburgeringscursus volgden in Roeselare, voorbereid op onze arbeidsmarkt. Het combineren van een inburgeringscursus met intensieve jobcoaching was vrij uniek in Europa. Gerichte job- en taalcoaching, aanvullend aan de algemene Nederlandse lessen, verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt of bereidt nieuwkomers voor op het meest passende traject naar duurzaam werk. 

Deze intensieve en gepersonaliseerde aanpak maakt het mogelijk dat inburgeraars een duurzame job vinden. Of een opleiding of stage volgen en zo op eigen krachten minder precair werk vinden. Er was aandacht voor het individu, Nederlands oefenen en het uitbouwen van interculturele netwerken.


De resultaten van RSL for WORK zijn veelbelovend! Het aantal gerealiseerde trajecten ligt een stuk hoger dan verwacht:
 • 22 deelnemers startten een opleiding bij VDAB, CVO en Mentor (ruwbouwbad, verkoop, heftruck, keukenmedewerker, sanitair, naaiatelier, lassen, huishoudhulp, hout, …).
 • 13 deelnemers startten een vorm van werkervaring of stage in een bedrijf,
 • 2 deelnemers zijn aan het werk,
 • 1 deelnemer zet stappen om als zelfstandige te beginnen.
Het project loopt met de steun van het Europees Sociaal Fonds en de stad Roeselare van 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2017. Inmiddels werd een vervolgproject goedgekeurd voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

RSL for WORK is een intensieve samenwerking tussen het Agentschap Integratie en Inburgering, Stad & OCMW Roeselare, VDAB, Tot Uw Dienst vzw en Groep INTRO vzw.
RESOC Midden-West-Vlaanderen neemt deel aan de Stuurgroep van RSL for Work.

 

West-Vlaamse maatwerkbedrijven verkeren in topconditie!

De POM West-Vlaanderen en 4werk presenteerden recent ‘de verankeringsstudie’, waarin ze aantonen hoe sterk Maatwerkbedrijven verankerd zijn in het West-Vlaamse economische weefsel. 

Binnen de klassieke industrie is één op de twee West-Vlaamse bedrijven alvast gelinkt aan een bedrijf uit de sociale economie. Hetzij als klant, hetzij als leverancier.

Het is duidelijk dat de West-Vlaamse Maatwerkbedrijven de laatste jaren niet stil zaten: ze bleven investeren in innovatie en zochten oplossingen op maat in hun samenwerking met reguliere bedrijven.

Het nieuwe themanummer van West-Vlaanderen Werkt gaat nog dieper in op de meerwaarde van de Maatwerkbedrijven in West-Vlaanderen.
 
Is uw bedrijf klaar voor werknemers met een verstandelijke handicap? Doe de gratis ID@Work test!

Antwerp Management School en HEC Liège ontworpen een gratis scan waarmee bedrijven kunnen nagaan in hoeverre hun bedrijf klaar is om werknemers met een verstandelijke handicap aan te trekken. Deze test is gebaseerd op een studie in 26 bedrijven met een inclusief team.

Bedrijven krijgen via de ID@Work-test een beknopt rapport en kunnen via e-mail gratis een meer uitgebreid feedbackdossier aanvragen (m.i.v. advies en aanbevelingen).

Ga zelf aan de slag met de ID@Work test
De Kringwinkel Midwest zoekt helpende handen

Steeds meer mensen brengen spullen die ze zelf niet meer (kunnen) gebruiken naar een Kringwinkel. Ook de Kringwinkel Midwest mag terugkijken op een schitterdend 2017 qua aanvoer van producten. Om deze toevloed aan materiaal de baas te blijven is De Kringwinkel Midwest continu op zoek naar mensen die vallen onder artikel 60 §7 van de OCMW-wetgeving.

Bent u OCMW-medewerker en op zoek naar tewerkstelling voor één van uw cliënten, neem dan zeker een kijkje op de website of neem gerust contact op met Sylvia Samyn via sylvia.samyn@dekringwinkelmidwest.be – 051/24 49 14 (keuzemenu 3)

 
AZ Delta wint de Gezond Werken Award in de categorie social profit


Op 5 december 2017 werden de winnaars van de Gezond Werken Award bekendgemaakt. Met de Gezond Werken Award willen het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ vzw) en Prebes ondernemingen binnen de profit, social profit en overheden belonen omdat ze aandacht hebben voor de gezondheid van hun medewerkers. 

AZ Delta (Roeselare) viel in de prijzen binnen de categorie social profit. De jury prees hen voor hun gestructureerde aanpak rond het gezondheidsbeleid, de betrokkenheid van hun werknemers en hun divers aanbod van workshops en activiteiten. 

Bekijk hier hoe AZ Delta werk maakt van een gezondheidsbeleid.

 
Kleine bedrijven krijgen financiële stimulans om een gezondheidsbeleid op te zetten
Op 5 december lanceerde Vlaams minister Jo Vandeurzen het project ‘Gezond op de werkvloer? Strak plan.’ Er wordt 2,8 miljoen euro vrijgemaakt om het project te ondersteunen.
 
Ondernemingen kunnen tot eind 2019 beroep doen op speciaal opgeleide bedrijfscoaches die hen bij het uitbouwen van een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer 
zullen begeleiden.
 
Bedrijven kunnen voor deze coaching een gedeeltelijke terugbetaling krijgen en hun aanvraag indienen via www.gezondopdewerkvloer.be. De terugbetaling is vooral gericht op ondernemingen die nog geen of weinig initiatieven nemen in het kader van gezondheid, kleine ondernemingen of ondernemingen die een groot aantal kortgeschoolden tewerkstellen. Ondernemingen betaalen 500 euro voor een begeleidingstraject van 20 uren. De Vlaamse overheid betaalt de overige kosten voor een bedrag van 1.000 euro.

Surf naar de projectpagina voor meer info. 

 
Neem deel aan de enquête 'Voedselintegriteit in de Europese voedingsketen'


In het kader van het Europees onderzoeksproject ‘Food Integrity’ onderzoekt Food2Know de mogelijkheid om een systeem te ontwikkelen voor het delen van informatie. Dat systeem moet voedselfraude detecteren en voorkomen. 

In drie rondes gaat Food2Know op zoek naar verschillende perspectieven over voedselintegriteit onderwerpen in bedrijven of organisaties die de Europese voedingsmarkt bevoorraden.

Ronde 1: Online anonieme bevraging bij de voedingsindustrie actoren omtrent de voedselintegriteit
Ronde 2: Online feedback consultatie over de bevraging uit ronde 1
Ronde 3: Stakeholder workshop op 28 mei 2018 in Belfast

Neem deel aan de discussie door de enquête in te vullen!

Food2Know is het interuniversitair excellentiecentrum rond dierenvoeding, voeding en gezondheid.

Schrijf je klas in voor het Innovatiekamp Nieuwe Materialen 2018!

Op woensdag 28 februari en donderdag 1 maart 2018 is het weer zover, dan vindt de 3de editie van het Innovatiekamp Nieuwe Materialen voor het secundair onderwijs plaats.

Het Innovatiekamp is een unieke 24u brainstorm die creativiteit en ondernemingszin bij Vlaamse leerlingen wil stimuleren. Tijdens een innovatiekamp bedenken leerlingen in multidisciplinaire teams een oplossing voor bestaande bedrijfsproblemen. De teamleden kennen elkaar vooraf niet. Ze worden in hun creatieve brainstorm bijgestaan door professionals uit het bedrijfsleven.

De kroon op het werk? Aan het einde van het kamp presenteert elk team zijn creatief idee voor een panel van bedrijfsleiders, business experts en academici. Dit panel beoordeelt het potentieel van de innovatie en creatieve ideeën en doet aanbevelingen. 

Praktische info: 
 • Datum: woensdag 28 februari en donderdag 1 maart 2018
 • Gericht op leerlingen uit de 3de graad ASO en TSO
 • Locatie: Vives, Innovation Centre, Etienne Sabbelaan 4, 8500 Kortrijk
 • Inschrijven kan tot en met 15 januari 2018 via Innovatiekamp 2018
Het Innovatiekamp Nieuwe Materialen wordt georganiseerd door: RESOC Midden- en Zuid-West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen en de Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen. Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) staat in voor de procesbegeleiding. 
 

Bedrijven en scholen: Doe mee aan Techclass 2018!

In een steeds sneller veranderende wereld willen we jongeren zo dicht mogelijk in contact brengen met de boeiende wereld van Science, Technologie, Engineering and Mathematics  (STEM). En hoe kunnen we dat beter doen dan hen naar ondernemingen te brengen die hier dagdagelijks mee bezig zijn? 

Daarom organiseert UNIZO Onderwijs & Ondernemen Techclass! Ondernemers kunnen de deuren van hun bedrijf opengooien wanneer dat voor hen best past, in de periode van 8 januari tot 29 maart 2018. Door jongeren beroepen te tonen in een bedrijfscontext, leren ze de juiste studie- of beroepskeuze te maken.
Maar we willen nog een stapje verder gaan. Uit de voorgaande edities van Techclass blijkt dat zelf dingen mogen doen, jongeren helpt om de getoonde processen beter te begrijpen. Dat bracht ons op het idee om leerkrachten de mogelijkheid te bieden les te geven in een bedrijf, voorbeelden zijn legio: een labo waar een les scheikunde kan doorgaan. Of een magazijn waar de principes van opslagbeheer kunnen uitgelegd worden. Of een les economie of zelfs aardrijkskunde in uw exportbedrijf. 

Doe mee aan Techclass van 8 januari 2018 tot 29 maart 2018 want... wat je leert op de werkvloer kan je niet leren op school!

Scholen kunnen zich hier inschrijven.

Bij vragen: contacteer Dirk Braeckevelt via dirk.braeckevelt@unizo.be

 

RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
T 051 27 55 56
E resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be

Deze nieuwsbrief wordt u toegestuurd omdat u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrieven.