Nieuwsbrief RESOC Midden-West-Vlaanderen: 16 juli 2019
 
In deze Nieuwsbrief
Continuïteit verzekerd voor de socio-economische streekwerking in West-Vlaanderen


Vanaf 1 augustus 2019 ondersteunt de Provincie West-Vlaanderen via haar agentschap, de POM West-Vlaanderen, de socio-economische streekwerking verder in alle regio’s in West-Vlaanderen.

De vzw ERSV West-Vlaanderen - de juridische koepelstructuur boven de West-Vlaamse RESOC’s en het Streekoverleg Kust - wordt stopgezet op 31 juli 2019. Concreet houdt dit in dat de ERSV bedrijfstak “streekoverleg” formeel overgenomen wordt door de POM West-Vlaanderen. De medewerkers worden geïntegreerd binnen de Gebiedsgerichte Werking van de Provincie West-Vlaanderen. Op die manier willen we blijven streven naar een breed gedragen en slagkrachtige (socio-economische) streekwerking. Binnen dit vernieuwde en verruimde model van streekwerking houden we het tripartiet overleg (lokale besturen, provincie, sociale partners) op streekniveau aan. 


Deze herstructurering kadert in een globale visie waarbij de Provincie zich als regiobestuur, vanuit haar grondgebonden bevoegdheden, inzet om de verschillende regio’s in West-Vlaanderen verder te versterken en aantrekkelijker te maken. Het ligt eveneens in lijn met de succesvolle traditie van ondersteuning en participatie aan het regionaal socio-economisch overleg. De provinciale eerstelijnswerking op het niveau van de verschillende regio’s (Midden-, Zuid-, Noord-West-Vlaanderen, Westhoek en Kust) wordt nu als dusdanig wezenlijk versterkt met een socio-economische dimensie via haar agentschap, de POM West-Vlaanderen. 

Momenteel zitten we nog in de transitieperiode, maar in het najaar maken we samen met alle partners een (nieuwe) doorstart met de streekwerking en het socio-economisch streekoverleg. 

Vanaf 1 augustus 2019 fungeert voor Midden-West-Vlaanderen de heer Nick Vanwalleghem, stafmedewerker streekwerking, als contactpersoon voor de socio-economische streekwerking binnen het team van de heer Bruno Tricot, die als regiocoördinator bij de Provincie West-Vlaanderen de globale streekwerking voor de regio coördineert.

Voor meer info contacteer: Bruno Tricot via Bruno.Tricot@west-vlaanderen.be

 
WEST4WORK Maakindustrie, 12 september 2019, Kortrijk

 

Maak slimme keuzes tijdens uw zoektocht naar talent! West4Work Maakindustrie biedt een waaier van praktijkgerichte workshops, een frisse kijk op het personeelsbeleid van de toekomst en laat prominente werkgevers aan het woord over de inzet van menselijk kapitaal in de maakindustrie in West-Vlaanderen.

PROGRAMMA
14.30u Onthaal
14.45u Workshops reeks 1 – keuze uit:
Expertise delen = expertise vermenigvuldigen | Tim Vannieuwenhuyse, WAAK
Instroomprojecten | John Devinck & Bart Pynket, VDAB en Nico Acke, Greenyard Frozen nv
RTC…en het klikt! | Ann Bulcaen, RTC en Kris Deforche, Constructie Bruynooghe
CoSkills als dé tool voor co-sourcing | Bart Christaens, Arteveldehogeschool en Sofie Van Loock, Syntra West
Werkinstructies, audits en operator competenties eenvoudig beheren | Batist Leman, Azumuta
15.45u Workshops reeks 2 – keuze uit:
Technologie helpt een handje | Gunther Bamelis, ’t Veer en Bart Neels, 4Werk
Samenwerking met kennisinstellingen | Marieke D’hoop, TUA West en Heleen Maenhout, VIVES
Opleiden is het nieuwe rekruteren | VDAB en Bart Den Tijn, UNILIN
Rekruteren over de grens |Tine Maes, Voka en Brigitte Vandeleene, Unizo
16.30u Koffiepauze met infomarkt
17.00u Arbeidsmarktsymposium
Just make it!  Socio-economische streekvisie Zuid-West-Vlaanderen 2020-2030
Jan Seynhaeve, voorzitter RESOC Zuid-West-Vlaanderen en burgemeester Wevelgem
Menselijk kapitaal in de Maakindustrie 4.0: evoluties en uitdagingen
Marc De Vos, Itinera
De maakindustrie aan het woord | Moderator Bart Coopman gaat in dialoog met:
- Dominiek Callewier, CEO AVC Gemino en Voorzitter Designregio Kortrijk
- Julie Lietaer, Strategy Manager European Spinning Group
- Tim Vannieuwenhuyse, Gedelegeerd bestuurder Waak
18.30u Netwerkreceptie met infomarkt

We nodigen u van harte uit op dit gratis event op dat nieuwe inzichten biedt, best practices voorstelt en kansen biedt om uw netwerk uit te breiden.

PRAKTISCH
Wanneer: Donderdag 12 september 2019 
Locatie: The Cube VIVES, Universiteitslaan 2, 8500 Kortrijk
Inschrijven: https://roadshow.west4work.be/roadshow/4/maakindustrie/inschrijven/
Meer info of vragen: ines.verhalle@west-vlaanderen.be

RESOC Midden-West-Vlaanderen wenst iedereen een deugddoende vakantie toe 

De zomer is in het land en het RESOC-team neemt de tijd om de batterijen weer op te laden tijdens de zomervakantie. We knijpen er van 22 juli t.e.m. 2 augustus 2019 even tussenuit!

 


We wensen iedereen alvast een fijne en welverdiende zomervakantie toe!
 

RESOC Midden-West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
T 051 27 55 56
www.midwest2020.be

Deze nieuwsbrief wordt u toegestuurd omdat u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrieven.