Nieuwsbrief RESOC Midden-West-Vlaanderen: 31 januari 2018
 
SOCIO-ECONOMISCH STREEKNIEUWS SAVE THE DATE PROJECTOPROEPEN
SOCIO-ECONOMISCH STREEKNIEUWS
Foto van de regionale arbeidsmarkt in Midden-West-Vlaanderen: DECEMBER 2017

Vacatures
AANTAL VACATURES
In 2017 werden in Midden-West-Vlaanderen 12.406 vacatures aangemeld bij VDAB. Dit is een stijging van 40,8% t.a.v. december 2016. Voor dezelfde periode kent de provincie West-Vlaanderen een stijging van 19,9% en Vlaanderen een stijging van 13,9%.
OPENSTAANDE VACATURES
Van de 1.745 openstaande vacatures zijn er 857 vacatures voor laaggeschoolden (49,1%). Dit aantal ligt bijna dubbel zo hoog t.o.v. het aantal vacatures voor middengeschoolde profielen (nl. 442 vacatures of 25,3%). 
Het aantal openstaande vacatures voor hooggeschoolde profielen is quasi hetzelfde als voor middengeschoolde profielen (nl. 446 openstaande vacatures of 25,6%).

 
Werkzoekenden
AANTAL NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN  (NWWZ) 
Midwest telt 4.864 werkzoekenden. Dit is een daling van 5,6% t.o.v. december 2016. Toen waren er nog 5.136 werkzoekenden. 
WERKLOOSHEIDSGRAAD
De werkloosheidsgraad in de regio Midden-West-Vlaanderen bedraagt 4,1% (4.864 NWWZ) met uitschieters naar beneden tot 2,5% (bv. Lichtervelde – 105 NWWZ), wat lager is dan de normale frictiewerkloosheid.   

​OVERZICHT NWWZ BEHORENDE TOT EEN SPECIFIEKE DOELGROEP
  • Het percentage jeugdwerkloosheid (<25 jaar) bedraagt 22,2% van het totaal aantal NWWZ of 1.080 NWWZ. 
  • Het aandeel werkzoekenden gelijk of ouder dan 50 jaar bedraagt 27,0% of 1.315 NWWZ. 
  • Het aantal laaggeschoolden bedraagt 2.513 (51,7%) van het totaal aantal NWWZ. 
  • Midwest telt 2.069 langdurig werkzoekenden (>=1 jaar). Dit is 42,5% van het totaal aantal NWWZ.
  • Eén vijfde van het totaal aantal NWWZ is van allochtone afkomst. Dit komt neer op 1.021 personen. 
  • Er zijn 1.003 NWWZ met een arbeidshandicap (pmAH). Dit is 20,6% van het totaal aantal NWWZ.
 
De werkzoekendenpopulatie bestaat voor 85,4% uit kansengroepen. Dit is een daling van 4,2% t.o.v. december 2016. In absolute cijfers betekent dit 4.156 NWWZ in een specifieke doelgroep op een totaal van 4.864 NWWZ. 

Bron: www.arvastat.be
 

Regio Midwest bundelt krachten voor sterke gemeenten

De 16 besturen van de regio Midden-West-Vlaanderen engageren zich om hun bestuurskracht te verhogen via een doorgedreven samenwerking. De oprichting van de dienstverlenende vereniging (DVV) Midwest draagt hiertoe bij en geeft uitvoering aan de gedeelde ambities van de besturen. Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene geven zo uitvoering aan de beslissing van de gemeenteraad.
 
De DVV Midwest clustert een aantal ambities: zo zal intergemeentelijk personeel via de DVV Midwest tewerkgesteld worden. De regio beschikt reeds over een archiefteam, GIS-coördinator, ICT-coördinator en medewerker (in aanwerving) en toezichthouder. Naast taken voor de individuele besturen, werken deze experts eveneens voor de regio (afstemming en visievorming).
 
Regio Midwest voerde op eigen initiatief een regioscreening uit. In 2010 telde de regio 183 samenwerkingsverbanden. Deze lijst werd herleid tot 38 samenwerkingsverbanden, waarbij de gemeenten en steden zelf de touwtjes in handen hebben. De besturen willen de werking van deze verbanden immers efficiënter en transparanter maken en waar mogelijk inkantelen in de DVV Midwest. Via de DVV Midwest zal de regio bv. intekenen op projectoproepen van de hogere overheid. Het is de bedoeling van de besturen om de samenwerking maximaal af te stemmen op de bestuurlijke grenzen van regio Midwest, zoals deze in de praktijk gegroeid zijn. 
 
Naast de reeds bestaande beheersmatige samenwerking (delen personeel, gezamenlijke aankopen, regionale projecten) zet de regio nu ook in op beleidsmatige samenwerking. Dit is reeds het geval voor bv. de regionale visie voor het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, het uitwerken van een regionale visie rond openbaar vervoer en mobiliteit, visievorming rond aanpak welzijn (zoals rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp, afstemming werking eerstelijnszones, organisatie van wijk-werken).
 
De DVV Midwest beoogt samenwerking met alle partners op het terrein om deze ambities waar te maken. Zo is er een samenwerkingsprotocol afgesloten met de provincie West-Vlaanderen en RESOC Midden-West-Vlaanderen. WVI is partner in de DVV Midwest. 
Kortom, de 16 besturen zetten via de DVV Midwest volop in op het versterken van de lokale besturen, in samenwerking met elkaar en de partners op het terrein!    
 

WVI en MIROM ontwikkelen een glastuinbouwzone in Roeselare

De West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en afvalintercommunale (MIROM) ontwikkelen vlakbij de REO Veiling een glastuinbouwzone van ongeveer 30 hectare voor grootschalige glastuinbouw. Doel is om telers uit de regio de kans te geven om kavels te kopen die in een project van duurzame clustering willen stappen. Het unieke is dat naast de nutsvoorzieningen, de terreinen uitgerust zijn met de restwarmte van de MIROM verbrandingsoven. 

Clustering biedt het voordeel dat een aantal gezamenlijke initiatieven kunnen worden opgestart die de werking van de onderneming ten goede komen zoals opvang en opslag van hemelwater, afvalbeheer, zuivering van restdrain en afvalwater. Eveneens kan een samenwerking met de REO Veiling nieuwe initiatieven met zich meebrengen op het vlak van afhandeling en logistiek.

Twee regionale tuinbouwtelers kregen na een intensief selectietraject, de kans om als eerste in het gebied te investeren. Concreet gaat het om Luc Coghe uit Ardooie en Neegro uit Ingelmunster die elk een investering van 10 ha serres wensen te realiseren.

Bron: www.wvi.be

 
Creëer zelf ruimte door ruimte te delen!

Gedeeld ruimtegebruik heeft heel wat maatschappelijke voordelen en biedt ook kansen om extra ruimte te creëren voor kinderen, jongeren en hun organisaties. Maar het delen van ruimte blijkt niet evident. Initiatiefnemers worden geconfronteerd met heel wat drempels en obstakels. 
De Ambrassade werkte drie jaar lang aan een onderzoek en handleiding rond gedeeld ruimtegebruik. De handleiding richt zich voornamelijk naar (jonge) mensen op zoek naar ruimte, maar kan ook overheden, organisaties, ontwikkelaars, architecten en ontwerpers ondersteunen en inspireren. 
De handleiding bevat diverse tips en bespreekt heel wat praktische zaken zoals het afsluiten van een goed contract tussen de eigenaar en de verschillende gebruikers of hoe je aan de nodige financiële middelen komt.

Download hier de handleiding en het bijhorende onderzoeksrapport.


 
Kleine ingrepen met een groots potentieel!

Soms hebben kleine ingrepen in een straat, buurt, park of gemeenschap een grote impact. Van straatbibliotheken of een boom vol kroonluchters tot een coworking hub op een snelwegbrug, verzamelde de Amerikaans website “Curbed” 101 voorbeelden uit de hele wereld van kleine ingrepen met een groots potentieel. Zelfs de allerkleinste ingrepen kunnen van de gemeente een aangenamere plek maken. 

Lees hier de 101 tips en bouw mee aan je gemeente! 

 
Vlajo wint Europese T. Bata Quality Award
 
Vlaamse Jonge Ondernemingen ontving van de Europese koepelorganisatie JA Europa de Thomas J. Bata Quality Award 2017. Deze award beloont organisaties die beschikken over een langetermijnvisie inzake kwaliteitsstandaarden in ondernemend onderwijs. Aan de award is een geldprijs verbonden en kan slechts om de vijf jaar gewonnen worden. Vlajo won deze hoofdprijs al eens in 2012.

Proficiat! 


 

Gezocht: Jobcoach voor vluchtelingen en werkgevers

Wil jij je inzetten voor mensen op de vlucht en voel je je thuis op onze arbeidsmarkt? Kan je je wekelijks een halve dag vrijmaken? Ben je bereid om een gratis opleiding te volgen? Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken! 

Werk vormt een belangrijke sleutel voor de maatschappelijke inclusie van vluchtelingen. Werk zorgt niet alleen voor een inkomen maar ook voor een identiteit en mogelijkheden voor verdere ontplooiing van de vluchteling. Vluchtelingenwerk Vlaanderen wil i.s.m. VDAB, bijdragen tot een snelle en meer duurzame tewerkstelling van vluchtelingen. 
Samen zijn ze op zoek naar 20 vrijwilligers (m/v/x) die als jobcoach de brug slaan tussen werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. De jobcoaches zullen, verspreid over Vlaanderen, de vluchtelingen en werkgevers ondersteunen bij de aanwerving en voorziet verdere coaching op de werkvloer. De vrijwilligers krijgen een gratis opleiding, bestaande uit een vijftal modules en wordt gegeven door experten van VDAB en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Na de opleiding gaan de coaches aan de slag in hun eigen regio. 

Interesse? Bezorg je contactgegevens en een korte motivatie  aan Aarnout Lanckriet via aarnout@vluchtelingenwerk.be 

Meer info vind je hier terug.

 

SAVE THE DATE
Belééf kunststof en textiel op TechnoTielt, 8 & 10 februari 2018

Elk Initiatief Telt!
DUOday: Werkbelevingsdag voor mensen met een arbeidsbeperking, 26 april 2018

Het concept is eenvoudig: een bedrijf zet op DUOday voor één dag zijn deuren open voor een werkzoekende die omwille van een beperking van zintuigelijke, lichamelijke, psychische of verstandelijke aard moeilijker de weg vindt naar een job. Die vormt dan samen met één van de werknemers een duo.
Deze duobaan voor één dag betekent voor beiden een echte opportuniteit: werkgevers maken kennis met de vaardigheden, de inzet en de mogelijkheden van de werkzoekende met een arbeidsbeperking. De werkzoekende krijgt de kans om zijn talenten te tonen en kan zijn/haar beeld van een bepaalde job toetsen aan de realiteit.

De DUOday vindt plaats op 26 april 2018.

Interesse om als bedrijf deel te nemen? Surf dan naar de DUOday-website, klik op deelnemen en vul het inschrijvingsformulier in. 

 

PROJECTOPROEPEN

Actief en gedeeld burgerschap 

Het project: ‘Actief en gedeeld burgerschap’ van het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) heeft als doel om actief en gedeeld burgerschap bij derdelanders te versterken. Concreet ondersteunt de oproep projecten van lokale besturen waarbij beleidsparticipatie bij derdelanders wordt verhoogd en burgerzin (vb. vaardigheden, attitudes, kennis over waarden en normen, democratie,…) bij alle burgers wordt gestimuleerd.
 
Voor de lokale projecten rond “Actief en gedeeld burgerschap” richt de oproep zich tot samenwerkingsverbanden tussen een lokaal bestuur (individueel of een intergemeentelijke samenwerking) en een actor die aantoonbare praktijkervaring heeft rond het bevorderen van beleidsparticipatie bij moeilijk te bereiken groepen en het stimuleren van burgerzin. Samenwerking met zelforganisaties of andere organisaties die de AMIF-doelgroep vertegenwoordigen wordt sterk aangemoedigd.  

Indieningsdatum is vrijdag 16 maart 2018

De subsidie per goedgekeurd project bedraagt min. 100.000 en max. 250.000 euro. Voor de 
ontwikkeling en implementatie van een monitoring-, evaluatie- en kennisvalideringsinstrument wordt een maximaal budget van 200.000 euro voorzien. 

Meer info is terug te vinden via de website: AMIF-oproep: actief en gedeeld burgerschap.
 

AMIF – Integratiepact 

Het Europees fonds voor Asiel, Migratie en Integratie opent een oproep voor projecten ter bestrijding van racisme en discriminatie en ter bevordering van wederzijds respect. Organisaties kunnen met deze oproep acties ondernemen om de discriminatie op basis van nationaliteit en afkomst te bestrijden en wederzijds respect te bevorderen. 

Publieke en private actoren met rechtspersoonlijkheid kunnen intekenen op het project. De oproep vereist een partnerschap dat aantoonbare, goede praktijkervaringen heeft met methodieken om discriminatie en racisme aan te pakken, gedragsverandering kan realiseren en dat over expertise beschikt in het werken met de AMIF-doelgroep.
 
Indieningsdatum is vrijdag 30 maart 2018

De subsidie per goedgekeurd project bedraagt tussen de 100.000 en 250.000 euro. Het partnerschap moet zelf minimaal 25% financiering inbrengen (via publieke cofinanciering of private financiering).

Meer info vind je terug op de website. 

 

RESOC-SERR Midden-West-Vlaanderen
Streekhuis Midden-West-Vlaanderen
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
T 051 27 55 56
E resoc.middenwvl@west-vlaanderen.be

Deze nieuwsbrief wordt u toegestuurd omdat u bent ingeschreven voor onze nieuwsbrieven.